Regulamin przewoźnika - Irish Ferries

Wstecz


Regulamin

Ogólne warunki rezerwacji i przewozu pasażerów
09.09.2008
Irish Ferries

Pasażerowie są zobowiązani do zapoznania się z warunkami rezerwacji i przewozu pasażerów i ładunków.
1. PASAŻEROWIE

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej 98/41, dekretem prezydialnym i międzynarodowymi ustaleniami organizacji SOLAS w celu dokonania rezerwacji należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko wszystkich podróżnych
 2. daty urodzenia (ważne w przydzielaniu zniżek)
 3. Markę, model i numer rejestracyjny pojazdu
 4. trasę, terminy rejsów oraz godziny przeprawy
 5. rodzaj rezerwowanych świadczeń (fotel, kabina):
  1. FRANCJA - IRLANDIA lub odwrotnie, obowiązkowe miejsce na fotelu lotniczym lub w kabinie
  2. W. BRYTANIA - IRLANDIA lub odwrotnie, podróż na pokładzie, możliwa za dodatkową opłatą i na życzenie klienta
2. KONTAKT Z PASAŻERAMI
 1. Agenci zobowiązani są do pobrania i utrzymania kontaktu z Klientem przed wypłynięciem i w trakcie trwania całego wyjazdu. Utrzymanie kontaktu jest konieczne ze względu na możliwe ewentualne zmiany w wypłynięciach promów, anulacje rejsów lub inne nieokreślone sytuacje losowe związane z samym rejsem
 2. Obowiązkiem Agenta jest poinformowanie o tym Klienta i zapisanie danych kontaktowych pasażera. W przypadku odmowy podania ww. danych adresowych i telefonów odpowiada sam pasażer. W takich przypadkach Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) oraz Armator nie odpowiadają za zaistniałe problemy i nie dokonują żadnych refundacji:
  1. za niewykorzystany bilet, zakup nowego biletu na inny rejs lub inne linie
  2. rezerwację hotelu
  3. inne osobiste wydatki lub koszty
3. ZAOKRĘTOWANIE I ODPRAWA (TZW. CHECK-IN)
 1. Zaokrętowanie rozpoczyna się wg czasów określonych poniżej przed planowanym odpłynięciem promu. Pasażerowie maja obowiązek zgłosić się w tym czasie do odprawy biletowej w odpowiednim biurze portowym Armatora:
  1. FRANCJA - IRLANDIA lub odwrotnie 2-3 godziny przed wypłynięciem promu
  2. W. BRYTANIA - IRLANDIA lub odwrotnie, 60-90 minut przed planowanym wypłynięciem promu
 2. Obowiązkiem Agenta jest poinformowanie o tym Klienta i zapisanie danych kontaktowych pasażera. W przypadku odmowy podania ww. danych adresowych i telefonów odpowiada sam pasażer. W takich przypadkach Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) oraz Armator nie odpowiadają za zaistniałe problemy i nie dokonują żadnych refundacji
 3. Armator zastrzega sobie prawo do anulowania biletów bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu w przypadku nie dotrzymania tego terminu przez pasażerów
 4. Pasażerowie zobowiązani są posiadać wszelkie konieczne dokumenty podróży - fax-vouchery, paszport itp., a w przypadku ich braku Armator ma prawo odmówić pasażerom prawa zaokrętowania
 5. W przypadku zatrzymania Pasażera/ów przez np.: Służby Graniczne, Celne, Weterynaryjne (osoby podróżujące ze zwierzętami) lub inne danego kraju i nie skorzystanie z tego powodu z rejsu, nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet
4. ROZKŁADY REJSÓW, CENY I ZNIŻKI
 1. Podane w rozkładach rejsów godziny wypłynięć i przypłynięć są godzinami wg czasu miejscowego. Godzina przybycia promu do portu docelowego może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Armatora (np. pogoda sztormowa)
 2. Cena biletu zawiera cenę przepłynięcia wraz z opłatami portowymi, nie zawiera cen posiłków i napojów na promie
 3. Bilety wystawia się na konkretne nazwisko pasażera i nie można ich przekazywać lub odstępować osobom trzecim
 4. Oferty specjalne i zniżki nie podlegają kumulacji
 5. Ceny dla grup oraz na fracht - na zapytanie
 6. Wszystkie bilety sprzedawane są w ofertach specjalnych - nie podlegaj żadnym zwrotom, jedynie za opłatą można dokonać zmiany w bilecie. Bilet należy opłacić w całości w momencie złożenia rezerwacji
 7. Armator oferuje bilety w taryfie "tanie pływanie" tzn.: ceny na prom są płynne i mogą ulec zmianie w każdej chwili
5. RODZAJE BILETÓW
 1. BILETY PASAŻERSKIE - dla osób podróżujących samochodami osobowymi lub innymi pojazdami przeznaczonymi tylko do przewozu osób w celach turystycznych, natomiast osoby w pojazdach posiadają tylko bagaż z rzeczami na potrzeby własne
 2. BILETY CARGO (FRACHT) - dla osób świadczących usługi osobom 3-cim za opłatą, a także przewożące towary na sprzedaż, targi, wystawy, mienie przesiedleńcze itp.
 3. W przypadku zakupu biletu pasażerskiego i próbie przewozu na nim towarów lub innych rzeczy z punktu 6.2, Przewoźnik/Armator może anulować bilet pasażerski wg warunków anulacji. W takim przypadku bilet pasażerski przepada, a Pasażer musi wykupić nowy bilet cargo odpowiedni do przewożonego ładunku i taryf, plącąc za niego na miejscu gotówka lub karta płatnicza. Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) nie kredytuje takich biletów
 4. Armator wystawia dla wszystkich pasażerów E-MAIL lub FAX-VOUCHERY - do wymiany przez Pasażera w biurze portowym przed rejsem (wysyłane faxem lub e-mailem do pasażerów)
 5. Armator oferuje bilety w taryfach "tanie pływanie" to znaczy, że do momentu potwierdzenia rezerwacji cena może ulec zmianie
 6. Potwierdzenie rezerwacji wydane przez Firmę Modos (Operator serwisu Retravel.pl) nie jest biletem i nie uprawnia do podróżowania
 7. Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) nie prowadzi sprzedaży taryf cargo
6. ZMIANY W WYPŁYNIĘCIACH I CENACH
 1. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu rejsów (daty lub godziny), a także anulacji wypłynięcia np.: ze względu na siły wyższe np.: złe warunki pogodowe, strajki, awarie itp.
 2. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach uzasadnionych wyższą koniecznością jak np. drastyczne i nagłe zmiany cen paliw, itp.
 3. Jednakże w przypadku zmian w potwierdzonych rezerwacjach lub sprzedanych biletach gwarantuje transport w innym terminie
 4. W przypadku zmiany portu wypłynięcia, zmiany środka transportu lub anulacji rejsu nie dokonuje on zwrotów dodatkowych kosztów poniesionych przez pasażera tzn. dojazdu do innego portu (np. paliwo, autostrady), telefony, hotele, parkingi, rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu nie stawienia się do pracy, itp.
 5. Armator będzie dokładał wszelkich starań, aby zagwarantować pasażerowi podróż w takich samych warunkach, na jakie miał wykupiony bilet
7. DZIECI I MŁODZIEŻ
 1. Dzieci poniżej 4 roku życia podróżują bezpłatnie bez prawa do własnego miejsca siedzącego lub leżącego, jednakże muszą być zgłoszone w rezerwacji. W przypadku chęci zarezerwowania dla dziecka do 4 lat własnego miejsca do siedzenia lub leżenia Armator nalicza dopłatę jak w przypadku osób dorosłych
 2. Dzieci i młodzież do lat 18 nie mogą podróżować same, bez opieki osoby dorosłej. Jeżeli ich podróż jest konieczna muszą przesłać wraz z rezerwacją zaświadczenie - zgodę od rodziców lub opiekunów potwierdzoną notarialnie
8. BAGAŻ
 1. Pasażerowie mogą pozostawiać swój bagaż w samochodzie, powinni jednak zabrać ze sobą rzeczy przydatne na czas podróży, gdyż podczas rejsu nie będą mieli dostępu do pokładu samochodowego
 2. Armator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodach, zagubione, skradzione lub pozostawione przez pasażerów na pokładach. Każdy bagaż musi być czytelnie opisany
 3. Na recepcjach promów można dodatkowo skorzystać za dodatkową opłatą z sejfów lub skrytek
 4. Bagaż może zawierać tylko i wyłącznie przedmioty osobiste, nie może zawierać broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków i alkoholu
9. CAMPING NA POKŁADZIE

Armator nie oferuje świadczenia CAMPING NA POKŁADZIE.

10. DOPŁATY DO KABIN I FOTELI LOTNICZYCH
 1. Każdy z pasażerów musi podróżować na trasie z Francji do Irlandii lub odwrotnie na fotelu lotniczym lub posiadać miejsce w kabinie
 2. W cennikach podawane są ceny za całą kabinę 2-lub 4-osobowa
 3. Pasażerowie mogą kupić całą kabinę 4 osobową dla 3 osób, lecz nie wpływa to na redukcję ceny
 4. Na trasie z Wielkiej Brytanii do Irlandii lub odwrotnie bilety sprzedawane są na pokładzie. Można dodatkowo wykupić kabinę, lecz nie jest to koniecznie wymagane
11. PIENIĄDZE I KARTY PŁATNICZE
 1. Walutą obowiązującą na promach jest Euro
 2. Sklepy i restauracje pokładowe oprócz gotówki akceptują również karty kredytowe różnego typu
 3. W przypadku płatności karta, sprzedawca może wymagać okazania paszportu
12. BILETY Z OTWARTĄ DATĄ POWROTU (TZW. OPEN)
 1. Linie promowe IRISH FERRIES nie oferują i nie rezerwują biletów z nieokreślona datą powrotu. Bilet w dwie strony musi być datowany
 2. Możliwa jest zmiana terminu w bilecie datowanym - więcej informacji w punkcie "Anulacje i zmiany"
13. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. W momencie dokonania rezerwacji należy dokonać wpłaty całości kwoty biletu
 2. Płatności dokonuje się w złotówkach wg kursu sprzedaży w banku PEKAO S.A. na dzień zakupienia biletu
14. ANULACJE I ZMIANY
 1. BILETY ZAKUPIONE NIE PODLEGAJĄ ŻADNYM ANULACJOM ANI ZWROTOM
 2. Wszelkie zmiany musza być dokonywane pisemnie. Zmiany są przyjmowane w godzinach pracy biura Firmy Modos (Operatora serwisu Retravel.pl)
 3. Każdorazowa zmiana w rezerwacji powoduje naliczenie kosztu 40 Euro i dopłatę do różnicy w cenie biletu na zmieniony termin
 4. Nie ma możliwości zmian w biletach w czasie poniżej 24 godzin przed wypłynięciem. Niewykorzystany bilet przepada
 5. W przypadku błędnego podania i wpisania nazwiska pasażera nie dokonuje się zmiany blankietu biletu, lecz Agent nanosi zmianę na bilet, parafując go
 6. W przypadku anulacji rejsu przez Armatora z przyczyn wyższych i akceptacji z jego strony zwrotu należności za bilet, należność ta będzie zwrócona. Termin zwrotu określa Armator. Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) dokona przelewu na rachunek klienta w terminie do 7 dni od akceptacji przez Armatora
 7. Zmiana w bilecie dwustronnym, który został wykorzystany już w jedna stronę możliwa jest tylko na bazie promowej
 8. Podstawą do zwrotu pieniędzy dla klienta jest pierwotna data rezerwacji (wypłynięcia i powrotu). Np. wypłynięcie sierpień - klient przesuwa termin na listopad i chce anulować rezerwację we wrześniu - nie ma podstaw do zwrotu pieniędzy! To samo dotyczy zwrotu za niewykorzystany powrót
15. USŁUGI MEDYCZNE
 1. Usługi medyczne lekarza pokładowego są bezpłatne tylko wówczas, jeśli obejmują pomoc w nagłych przypadkach, w przypadku choroby morskiej lub leczenia ambulatoryjnego urazów, które powstały w trakcie rejsu na pokładzie statku
 2. Każda z podróżujących osób powinna znać swój stan zdrowia i ona też ponosi odpowiedzialność za ewentualne komplikacje zdrowotne. Przypominamy o zabraniu właściwych dla swojego schorzenia medykamentów
 3. W każdym innym przypadku lekarz będzie pobierał odpowiednie honorarium
16. UBEZPIECZENIE
 1. Bilety i vouchery nie obejmują ubezpieczenia na czas trwania pobytu klienta poza granicami kraju. Klient zobowiązany jest wykupić osobną polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym
 2. Bilety i vouchery nie są objęte ubezpieczeniem od kosztów anulacji, ewentualnej rezygnacji i utraty bagażu. Tego typu polisy można wykupić dodatkowo u Agentów
 3. Pasażer jest ubezpieczony przez Przewoźnika tylko na czas przebywania na jego jednostce. Ubezpieczenie nie działa, jeżeli jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 4. Pasażer musi ściśle przestrzegać regulaminów obowiązujących na danych jednostkach i terminalach
 5. Aby otrzymać ewentualne odszkodowania od Przewoźników, klient musi posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane na miejscu przez Kapitana lub lekarza pokładowego
 6. Pasażer odpowiada za uszkodzenia jednostek przy załadunku i wyładunku pojazdów na pokład
17. ZAGUBIENIE BILETU

W przypadku zagubienia biletu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro wystawiające bilet. Bilet zagubiony uznaje się za wykorzystany, a nowy należy ponownie zakupić z własnych środków.

18. ZWIERZĘTA DOMOWE
 1. Zwierzęta domowe przewożone są wg cennika armatora, jednakże musza przebywać na pokładzie promu w specjalnie wyznaczonych kojcach i posiadać wszystkie aktualne badanie i szczepienia
 2. Właściciel osobiście odpowiada za higienę i karmienie swego ulubieńca i robi to na własny koszt
 3. Za ważność dokumentów dla zwierząt odpowiada sam Pasażer i w przypadku zatrzymania jego samego lub zwierzęcia wszelkie koszty pokrywa on sam (np. hotel, schronisko dla zwierząt, badania itp.)
19. SKARGI I ZAŻALENIA
 1. Wszelkie reklamacje należy odsyłać do Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl) w formie pisemnej najdalej do siedmiu dni po zakończeniu "problemowego" rejsu. W przypadkach spornych rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy dla Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl)(w Polsce) lub Armatora (wskazany kraj)
 2. Odpowiedzi na skargi będą przekazywane tą samą drogą jaką były składane
 3. W przypadku roszczeń dotyczących stanu kabin lub innych zamówionych świadczeń należy posiadać notatkę potwierdzającą faktyczny stan potwierdzony przez Oficera DyżurnegoWstecz

Prom
Zawsze dobra cena

Wybierz bezpieczne rezerwacje biletów promowych. Gwarancja ceny przewoźnika, terminu oraz miejsca na promie przy potwierdzonej rezerwacji.

Telefon

Rezerwacja telefoniczna

pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

tel. 65 526 20 88


Wypełnij formularz rezerwacji i przejdź dalej aby dokonać rezerwacji biletu promowego lub poznać ceny dla wybranego rejsu.

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 65 526 20 88

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

© 2020 Retravel.pl   |   Bilety promowe w Polsce i Europie   |   Mapa serwisu   |   Nota prawna   |   Cookies

Rezerwacja biletów promowych / Informacja    tel.: 65 526 20 88